Specializace

  • Smluvní právo
  • Právo obchodních společností
  • Mezinárodní obchodní právo
  • Insolvenční právo
  • Likvidace společností
  • Právo nekalé soutěže
  • Kartelové právo
  • Pracovní právo
  • Právo nemovitostí
  • Stavební právo
  • Průmyslové vlastnictví
  • Autorské právo
  • Směnečné právo
  • Právo cenných papírů
  • Právo IT
  • Energetické právo
  • Sportovní právo
  • Veřejné zakázky a koncese
  • Audity veřejných zakázek
  • Rodinné právo
  • Mezinárodní rozvody a dědictví
  • Soudní, rozhodčí a správní řízení
  • Vymáhání pohledávek v ČR a zahraničí

Tým

  • Jan Mauric

    Jan Mauric

    Partner
  • Bohuslav Klein

    Bohuslav Klein

    Counsel
  • David Fechtner

    David Fechtner

    Senior Associate
  • Tereza Fisenková

    Tereza Fisenková

    Associate

Kompletní tým