EALG

DTIHK / ČNOPK

AIPPI

Euro-American Lawyers Group (EALG) je mezinárodní sdružení nezávislých advokátních kanceláří, které bylo založeno v roce 1985. EALG sdružuje advokátní kanceláře v 28 státech, které však mají kontakty na spolupracující advokáty po celém světě. Členství v EALG přináší našim klientům výhodu v přímém, rychlém a efektivním přístupu k právním službám v zahraničí, díky kterému jsme schopni poskytovat právní služby v mezinárodním měřítku kdekoli v zahraničí.  Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Již od roku 1993 podporuje prostřednictvím širokého portfolia služeb české podniky při vstupu na německý trh a díky celosvětové síti 130 bilaterálních zahraničních hospodářských komor nabízí ČNOPK i mnoho praktických služeb při zahájení podnikání skoro kdekoliv ve světě.  Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) je jednou z nejdůležitějších mezinárodních organizací věnujících se rozvoji a pokroku v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. AIPPI zahrnuje 64 národních a regionálních skupin z více jak 100 zemí světa a díky tomu jsme průběžně informováni o posledním celosvětovém vývoji v této právní oblasti, která se i díky internetu neustále rozvíjí.