• Jan Mauric

  Jan Mauric

  Partner
  Před založením naší advokátní kanceláře absolvoval Jan Mauric dlouholetou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, právo společností a právo duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na mezinárodní právo soukromé a spornou agendu. V posledních letech se Jan Mauric zaměřil i na rodinné právo, zejména s mezinárodním prvkem. Jan Mauric hovoří anglicky a je soudním tlumočníkem německého jazyka.
 • Bohuslav Klein

  Bohuslav Klein

  Counsel
  Bohuslav Klein působil do roku 1990 jako ředitel právního odboru Československé obchodní a průmyslové komory, přičemž následně se věnoval advokacii jako společník advokátní kanceláře (naposledy KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ advokátní kancelář, v.o.s.). Bohuslav Klein byl dlouholetým předsedou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a v současné době je jeho čestným předsedou, přičemž rozhodoval stovky arbitrážních sporů ve 12 jurisdikcích. Bohuslav Klein hovoří anglicky, německy, francouzsky a rusky.
 • David Fechtner

  David Fechtner

  Senior Associate
  Před nástupem do naší advokátní kanceláře absolvoval David Fechtner dlouholetou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se věnoval právnímu poradenství nadnárodních koncernů a záležitostem s mezinárodním přesahem. David Fechtner se specializuje na obchodní právo, právo obchodních společností, insolvenční právo a právo veřejných zakázek. David Fechtner hovoří německy na úrovni rodilého mluvčího a také plynně anglicky.
 • Tereza Fisenková

  Tereza Fisenková

  Associate
  Tereza Fisenková v průběhu studia právnické fakulty absolvovala roční studium na Université de Rouen ve Francii. Před nástupem do naší advokátní kanceláře spolupracovala s pražskými advokátními kancelářemi specializujícími se na právo obchodních společností, stavební právo a právo nemovitostí. Tereza Fisenková hovoří anglicky a francouzsky a zabývá se především právem občanským, obchodním a soudní agendou.
 • Jan Jakl

  Jan Jakl

  Associate
  Jan Jakl v průběhu studia právnické fakulty absolvoval roční studium na Manchester Metropolitan University ve Velké Británii. Před nástupem do naší advokátní kanceláře spolupracoval s pražskými advokátními kancelářemi specializujícími se na právo obchodních společností, právo nemovitostí a spornou soudní agendu. Jan Jakl hovoří anglicky a zaměřuje se především na právo občanské, obchodní a právo nemovitostí.
 • Tomáš Zwinger

  Tomáš Zwinger

  Associate
  Tomáš Zwinger již v průběhu studia právnické fakulty absolvoval půlroční studijní pobyt na Paris Lodron Universität Salzburg. Před nástupem do naší advokátní kanceláře spolupracoval s pražskými mezinárodními advokátními kancelářemi, které se specializovaly zejména na právo obchodních společností, fúze, akvizice a due diligence. Tomáš Zwinger hovoří německy a anglicky a zaměřuje se především na právo obchodních společností, občanské právo a spornou agendu.
 • Renata Medřická

  Renata Medřická

  Office Manager
  Renata Medřická zhodnocuje v naší advokátní kanceláři své mnohaleté zkušenosti, které získala v průběhu své profesní praxe v advokátních kancelářích a v nadnárodních společnostech, kde působila na obdobných pozicích, ale i v oblasti personalistiky a obchodu. Renata Medřická koordinuje fungování naší advokátní kanceláře po stránce administrativní, personální a ekonomické. Hovoří německy a anglicky.
 • Štefan Novák

  Štefan Novák

  Business Development Manager
  Štefan Novák přináší do naší advokátní kanceláře praktické zkušenosti z oblasti obchodních společností, kde působil na top manažerských pozicích. Jeho specializací je marketingová a obchodní strategie. Díky tomuto přínosu je naše advokátní kancelář svým klientům blíž a přispívá nejen k jejich právnímu zabezpečení, ale i obchodnímu růstu. Štefan Novák hovoří anglicky, španělsky a německy.
 • Petr Müller

  Petr Müller

  Project Manager
  Petr Müller působil na různých právních a administrativních pozicích v mezinárodní advokátní kanceláři, kde se věnoval jak právním oblastem, tak i zabezpečení technického zázemí advokátní kanceláře a marketingu.
 • Michal Novák

  Michal Novák

  Assistent
  Michal Novák je studentem právnické fakulty a v naší advokátní kanceláři působí jako asistent advokáta. Michal Novák hovoří anglicky a německy.